Sukces ogólnopolskiego projektu „OSP na straży środowiska" - jednostki z 2 milionami złotych

475 samochodów ciężarowych wypełnionych po brzegi starymi lodówkami, zużytymi pralkami i niedziałającymi telewizorami wyjechało w ciągu roku z Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt „OSP na straży środowiska” swój sukces zawdzięcza zaangażowaniu druhen i druhów z 773 remiz w całej Polsce oraz 64 000 odbiorców bezpośrednich, którzy czynnie wspierali zbiórki.
Zmiany globalne zaczynają się lokalnie

Projekt „OSP na straży środowiska” jest uzupełnieniem projektu Elektryczne Śmieci, który dedykowany jest miastom powyżej 40 tys. mieszkańców. „Projekt OSP na straży środowiska” otwiera nowy rozdział w historii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne na terenie całego kraju mają szansę pozyskania dodatkowych środków na swoją działalność. Jestem przekonany, że w zbiórkę elektrośmieci chętnie włączą się lokalne społeczności” – mówił w czasie inauguracji projektu druh Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP. Do tej pory w projekt zaangażowało się ponad 770 jednostek ze wszystkich województw na terenie kraju.

„Imponująca liczba jednostek uczestniczących w projekcie i ilość zebranych ton sprzętu to dowód na to, że w mniejszych miejscowościach, które mają dla nas szczególne znaczenie, wielkogabarytowe e-odpady stanowią nadal duży problem i nasza inicjatywa wychodzi naprzeciw tym potrzebom” – mówi Artur Rzysko z MB Recycling. 

Najwięcej ton elektrycznych i elektronicznych śmieci zostało zebranych w województwach śląskim, opolskim, łódzkim i wielkopolskim. Najwyższą kwotą, jaką jednostka otrzymała za jedną zbiórkę elektrycznych śmieci, było imponujące 13,9 tys. złotych.

Korzyści dla wszystkich

Projekt „OSP na straży środowiska” to nie tylko realna pomoc dla strażaków ochotników i ich remiz, ale także wsparcie lokalnej społeczności w selektywnej zbiórce elektrycznych śmieci. Wśród korzyści projektu oczywista jest również dbałość o środowisko naturalne.

„Udział w akcji to kolejna możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych przez OSP na doposażenie jednostki lub charytatywne wsparcie społeczności lokalnej. Jednostki uczestniczące

w akcji „OSP na straży środowiska” wykorzystują pozyskane środki na sfinansowanie lub współfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego czy sprzętu bojowego” – mówi Sławomir Borowski ze Związku OSP RP.

„Z kolei o wymiar edukacyjny projektu dba Fundacja Odzyskaj Środowisko, organizując warsztaty, wystawy, turnieje oraz miniwykłady przeznaczone m.in. dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. „Cieszę się, że możemy mieć swój wkład w kształcenie smartpokolenia, które będzie odpowiedzialne za bezpieczeństwo wspólnot lokalnych, ale także ochronę środowiska naturalnego” – podkreśla Krzysztof Kieszkowski z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Projekt „OSP na straży środowiska” realizowany jest we współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych OSP RP, MB Recycling oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasów Państwowych oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

„OSP na straży środowiska” to ogólnopolska akcji, która pozwala jednostkom OSP pozyskać dodatkowe środki za zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne przekazane przez okolicznych mieszkańców.  

MB Recycling Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, należące do MB Group, jest jedną
z największych spółek w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w Polsce, istniejącą od 2008 roku. W ramach autorskiego projektu świętokrzyskiego recyklera o nazwie „Elektryczne Śmieci” w całej Polsce rozmieszczonych jest już ponad 1800 czerwonych pojemników na mniejszy sprzęt elektryczny i elektroniczny. Można je znaleźć już w ponad 150 miejscowościach. Duży sprzęt odbierany jest bezpłatnie za pośrednictwem infolinii 572 102 102 oraz formularza na stronie: Elektryczne śmieci – System elektryczne śmieci (elektrycznesmieci.pl).