Promowaliśmy zbiórki i odpowiedzialne segregowanie elektrycznych śmieci

24 czerwca 2024 r.

W sobotę, 22 czerwca, w Poznaniu odbył się wyjątkowy piknik – “Piknik na FEST!” zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z okazji 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. W wydarzeniu aktywnie uczestniczył nasz koordynator OSP na Straży Środowiska, Zenon Kalinowski, odpowiedzialny za tę część regionu Wielkopolski. Na wspólnym stoisku Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu obecni byli także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, poznańskich OSP oraz ratownicy z programu „Pierwszy Ratownik”.

Podczas pikniku przed Dzwonem Pokoju w Parku Cytadela, nasz koordynator opowiadał o projekcie „OSP na Straży Środowiska” i rozdawał uczestnikom pikniku specjalne tekturowe pudełka na baterie z projektu “Elektryczne Śmieci”, promując tym samym ekologiczne i bezpieczne sposoby utylizacji zużytych baterii. Akcja miała na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i zachęcenie mieszkańców do odpowiedzialnego gospodarowania elektrośmieciami.

29 czerwca br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował podobne wydarzenie na Polach Marsowych w Kaliszu, tam nas również nie zabraknie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pikniku i zapraszamy do dalszego wspierania naszych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska!

Projekt “OSP na straży środowiska” jest realizowany wspólnie przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, MB Recycling i Fundację Odzyskaj Środowisko pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasów Państwowych oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.