Skąd OSP mogą pozyskiwać dodatkowe środki?

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) odgrywają niezastąpioną rolę w ochronie przeciwpożarowej oraz szeroko rozumianym ratownictwie na szczeblu lokalnym. Aby umożliwić im efektywne działanie, niezbędne jest odpowiednie finansowanie. 

Po pierwsze, warto pamiętać o możliwości przekazywania 1,5% podatku dochodowego przez mieszkańców -> https://zosprp.pl/procent/. To doskonała forma wsparcia, która pozwala społeczności lokalnej zaangażować się w utrzymanie i rozwój OSP. 

Ponadto, OSP mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony samorządu gminnego oraz budżetu państwa. Dotacje te mają na celu nie tylko poprawę wyposażenia straży, ale także rozwój infrastruktury, co przekłada się na zwiększenie efektywności działań ratowniczych.

Dodatkowo, od ubiegłego roku również inna perspektywa finansowania – nasza ogólnopolska akcja “OSP na straży środowiska”. Przedsięwzięcie to nie tylko promuje ochronę środowiska i szerzy edukację ekologiczną wśród mieszkańców, ale także pozwala zaangażowanym OSP pozyskać dodatkowe środki własne. Do stycznia 2024 r. już ponad 2 mln zł za przekazany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny trafiło do zaangażowanych OSP na doposażenie jednostek.

 Podsumowując, Ochotnicze Straże Pożarne mogą uzyskiwać dofinansowanie z różnych źródeł, zarówno dzięki zaangażowaniu społeczności, akcjom na rzecz środowiska, jak i wsparciu ze strony samorządu powiatowego, marszałkowskiego czy gminnego. Te różnorodne źródła finansowania są kluczowe dla bezpieczeństwa, czyli utrzymania wysokiego standardu ochrony przeciwpożarowej i ratowniczej na szczeblu lokalnym.