OSP z woj. łódzkiego - wręczenie Certyfikatów dla Ekologicznych Jednostek

Z dumą informujemy, że podczas weekendowego Szkolenia Komendantów Gminnych Związku OSP RP województwa łódzkiego oraz pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową na terenie województwa łódzkiego, zorganizowanego przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. łódzkiego, miało miejsce także uroczyste wręczenie Certyfikatów dla Eko Jednostek biorących udział w naszej akcji. Wydarzenie to odbyło się w malowniczym Nieborowie.

Dumni jesteśmy z nieocenionego wkładu uczestniczących jednostek w ochronę naszego otoczenia oraz promocję świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu. Z całego serca gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie, które zaowocowało zebraniem imponującej ilości – aż 380 000 kg elektrycznych śmieci! 

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili m.in.:

Druh Waldemar Pawlak RP, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP,

Druh Adam Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP,

Druh Sławomir Borowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP.

Partnerami wydarzenia byli:

Województwo Łódzkie

Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Województwa łódzkiego

Oddział Powiatowy ZOSP RP w Łowiczu

Dziękujemy wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w budowanie bezpiecznej przyszłości naszej społeczności oraz dbanie o nasze wspólne środowisko!